Zapytanie ofertowe na realizację zabudowy targowej oraz prac z tym związanych na powierzchni wystawienniczej na targach Plastex 2022, odbywających się terminie 4 – 7 października 2022 r. w Brnie

Celem zapytania jest wyłonienia najlepszej propozycji zabudowy targowej.

Zamawiający:

NGPlast Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Inwestycyjnej 6, wpisana do KRS pod nr 0000426649, NIP: 6452536067, REGON: 242986700.

Przedmiot zamówienia:

Realizacja zabudowy targowej oraz prac z tym związanych na 20m2 powierzchni wystawienniczej wykupionej przez Zamawiającego od Organizatora imprezy – targów Plastex 2022, odbywających się w terminie 4-7 października 2022 r. w Brnie.

Zakres prac:

  • Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
  • Wykonanie, przewiezienie do miejsca montażu i montaż zabudowy wystawienniczej
  • Dostarczenie mebli i innych elementów wyposażenia
  • Wykonanie i montaż elementów graficznych
  • Wykonanie instalacji elektrycznej 230V oraz oświetlenia
  • Demontaż po zakończeniu imprezy targowej i przewiezienie elementów zabudowy

Termin wykonania prac:

Termin ukończenia prac związanych z wykonaniem zabudowy targowej określa się na dzień 3 października 2022 r. do godz. 16:00.